Τιμοκατάλογος - e-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Go to content

Main menu:

Τιμοκατάλογος

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

HARDWARE

Μεταφορά
Ηλεκτρονικού Υπολογιστή
από και προς τον Πελάτη
(εντός Θεσσαλονίκης)


Παράδοση - Παραλαβή  Courier Services


Κόστος : € 15,00


Εγκατάσταση Υπολογιστή
και
Περιφερειακών
(Λειτουργικό  Windows 98-ME-XP- VISTA-7)
Περιφερειακών

Άνοιγμα Συσκευασίας
Σύνδεση Οθόνης, Πληκτρολογίου, Mouse
Σύνδεση Περιφερειακών
Προετοιμασία Δίσκου (format)
Τυπική Εγκατάσταση Windows
Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών
Έναρξη Λειτουργίας συστήματος
Βασικά στοιχεία λειτουργίας των WindowsΕργασία μέχρι : 60'
Κόστος : €29,00
Επιπλέον Ώρα : € 25,00

Σύνδεση Υπολογιστή
στο Internet
(Λειτουργικό Windows 98- ME-XP-VISTA-7)

Άνοιγμα Συσκευασίας Modem
Εγκατάσταση Modem
Δημιουργία Dialup  Σύνδεσης
Βασικά στοιχεία λειτουργίας Internet Explorer
Βασικά στοιχεία λειτουργίας Outlook (email)

Εργασία μέχρι : 60'
Κόστος : €
29,00
Επιπλέον Ώρα : €
25,00

Εγκατάσταση Υπολογιστή
και
Περιφερειακών

Σύνδεση στο Internet
(Λειτουργικό Windows 98-ME -XP-VISTA-7)

Άνοιγμα Συσκευασίας
Σύνδεση Οθόνης, Πληκτρολογίου, Mouse
Σύνδεση Περιφερειακών

Προετοιμασία Δίσκου (format)
Τυπική Εγκατάσταση Windows
Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών
Έναρξη Λειτουργίας συστήματος
Βασικά στοιχεία λειτουργίας των Windows
Εγκατάσταση Modem
Δημιουργία Dialup  Σύνδεσης
Βασικά στοιχεία λειτουργίας Internet Explorer
Βασικά στοιχεία λειτουργίας Outlook (email)

Εργασία μέχρι : 120'
Κόστος : €
69,00
Επιπλέον Ώρα : €
25,00

Αναβαθμίσεις
στα γραφεία της εταιρίας

Εγκατάσταση Υλικών Αναβάθμισης
Εγκατάσταση Drivers Υλικού
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία μέχρι : 45'
Κόστος : € 29,00
Επιπλέον Ώρα : € 25,00
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

Αναβαθμίσεις
στα γραφεία του πελάτη

Εγκατάσταση Υλικών Αναβάθμισης
Εγκατάσταση Drivers Υλικού
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία μέχρι : 60'
Κόστος : €69,00
Επιπλέον Ώρα : € 25,00
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

Τεχνικός Έλεγχος
&
Αποκατάσταση Βλάβης
στα γραφεία της εταιρίας

Αναγνώριση Βλάβης
Αντικατάσταση Εξαρτήματος
Αποκατάσταση Βλάβης
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία μέχρι : 90'
Κόστος : € 29,00
Επιπλέον Ώρα : € € 25,00
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

Τεχνικός Έλεγχος
&
Αποκατάσταση Βλάβης
στα γραφεία του πελάτη

Αναγνώριση Βλάβης
Αντικατάσταση Εξαρτήματος
Αποκατάσταση Βλάβης
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία μέχρι : 90'
Κόστος : € 69,00
Επιπλέον Ώρα : € 25,00
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

SOFTWARE - Λειτουργικό Σύστημα

Εγκατάσταση
Windows 98-ME-XP
στα γραφεία της εταιρίας

Προετοιμασία Δίσκου (format)
Τυπική Εγκατάσταση Windows
Σύνδεση Περιφερειακών
Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών
Έναρξη Λειτουργίας συστήματος
Βασικά στοιχεία λειτουργίας των Windows
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία : 120'
Κόστος : € 29,00

Εγκατάσταση
Windows VISTA - 7
στα γραφεία της εταιρίας

Προετοιμασία Δίσκου (format)
Τυπική Εγκατάσταση Windows
Σύνδεση Περιφερειακών
Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών
Έναρξη Λειτουργίας συστήματος
Βασικά στοιχεία λειτουργίας των Windows

Δημιουργία (5) user accounts
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία : 120'
Κόστος : € 29,00

Εγκατάσταση
Windows 2000-2003-2008 Server
στα γραφεία της εταιρίας

Εγκατάσταση MS Office (οδηγίες πελάτη)
Εγκατάσταση Drivers Περιφερειακών
Έλεγχος Λειτουργίας Περιφερειακών
Έναρξη Λειτουργίας  MS Office
Βασικά στοιχεία λειτουργίας  του MS Office

Εργασία : 120'
Κόστος : € 49,00

ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ WINDOWS Ή ΤΟΥ MICROSOFT OFFICE

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ

Εγκατάσταση
Δομημένης Καλωδίωσης

Επιτόπια Αυτοψία χώρου εγκατάστασης
Ορισμός Κεντρικής Μονάδας
Ορισμός τοποθεσίας Server
Ορισμός τοποθεσίας σταθμών εργασίας
Δημιουργία τοπογραφικού
Εγκατάσταση Καλωδιώσεων
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας


Κόστος ανά Ώρα : € 29,00

Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

Σύνδεση Υπολογιστή
σε Δίκτυο
Windows 98, Me, XP
,Vista, 7

Εγκατάσταση Κάρτας Δικτύου
Εγκατάσταση Drivers Κάρτας Δικτύου
Σύνδεση σταθμού εργασίας στο δίκτυο
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία μέχρι : 60'
Κόστος : € 29,00
Επιπλέον Ώρα : €25,00
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

Σύνδεση Υπολογιστή
σε Δίκτυο
Windows 2000,2003,2008 Server

Εγκατάσταση Κάρτας Δικτύου
Εγκατάσταση Drivers Κάρτας Δικτύου
Σύνδεση σταθμού εργασίας στο δίκτυο
Βεβαίωση σωστής Λειτουργίας

Εργασία μέχρι : 60'
Κόστος : €39,00
Επιπλέον Ώρα : € 25,00
Δεν περιλαμβάνεται η αξία των υλικών

Οι τιμές είναι μετρητοίς και περιλαμβάνουν ΦΠΑ 
Back to content | Back to main menu